สลับตัวเลือก Av/Tv

เปลี่ยนตัวควบคุมซึ่งใช้สำหรับการตั้งค่าแสงในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. สลับตัวเลือก Av/Tv
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ไม่ต้องสลับตัวเลือก
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งในการตั้งค่าโปรแกรมแบบยืดหยุ่นหรือความไวชัตเตอร์ (Tv) และใช้ปุ่มเลือกคำสั่งในการตั้งค่ารูรับแสง (Av)
สลับตัวเลือกใช้ปุ่มเลือกคำสั่งในการตั้งค่าโปรแกรมแบบยืดหยุ่นหรือความไวชัตเตอร์ (Tv) และใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งในการตั้งค่ารูรับแสง (Av)