ชาร์จด้วยคอม

ช่วยให้คุณตั้งค่าว่าจะชาร์จแบตเตอรี่ในกล้องหรือไม่ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. ชาร์จด้วยคอม
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
อัตโนมัติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ (การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ NX Studio) แบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในกล้องจะได้รับการชาร์จโดยอัตโนมัติด้วยกำลังไฟที่จ่ายจากคอมพิวเตอร์
 • ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) จะกะพริบขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง
ปิดแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในกล้องไม่ได้รับการชาร์จเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จด้วยคอมพิวเตอร์

 • กล้องจะเปิดการทำงานและเริ่มต้นการชาร์จเมื่อมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หากปิดกล้อง การชาร์จจะสิ้นสุดลง
 • ต้องใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงกับ 30 นาทีในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุ ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการโอนย้ายภาพขณะชาร์จแบตเตอรี่
 • กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหากไม่มีการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นาน 30 นาที หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้น

เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) กะพริบอย่างรวดเร็ว

ไม่สามารถทำการชาร์จได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อุณหภูมิโดยรอบไม่เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มโดยมีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่ 5°C ถึง 35°C
 • เชื่อมต่อสาย USB ไม่ถูกต้อง หรือแบตเตอรี่บกพร่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสาย USB ถูกต้องแล้ว หรือหากจำเป็นให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
 • คอมพิวเตอร์อยู่โหมดพักหน้าจอและไม่ได้กำลังจ่ายไฟ ปลุกระบบคอมพิวเตอร์ให้กลับมาทำงาน
 • ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับกล้อง ทั้งนี้เป็นเพราะการตั้งค่าหรือคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์