ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

ช่วยให้คุณรีเซ็ตการตั้งค่าของกล้องคืนสู่ค่าตั้งจากโรงงานได้

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน
  5. ปุ่ม

เมื่อเลือก [ค่าตั้งจากโรงงาน] การตั้งค่าของกล้องจะกลับคืนไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน

การรีเซ็ตลำดับไฟล์

หากต้องการรีเซ็ตหมายเลขไฟล์ใหม่เป็น “0001” ให้ลบภาพทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำก่อนจะเลือก [ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน] นอกจากนี้ยังสามารถใช้ [รีเซ็ตลำดับไฟล์] เพื่อรีเซ็ตเป็น “0001” ได้