ตกแต่งอย่างรวดเร็ว

สร้างภาพคอนทราสต์สูงและสีสันสดใสอย่างง่ายๆ

  1. โหมดแสดงภาพ
  2. เลือกภาพ
  3. ปุ่ม
  4. ตกแต่งอย่างรวดเร็ว
  5. ปุ่ม
  1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟ็กต์ที่ต้องการและกดปุ่ม
    • ภาพที่แก้ไขจะปรากฏทางด้านขวา
    • หากต้องการออกโดยไม่บันทึกการเลือก ให้กด