รุ่นเฟิร์มแวร์

สำหรับดูรุ่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. รุ่นเฟิร์มแวร์
  5. ปุ่ม