D-Lighting

แก้ไขพื้นที่มืดเนื่องจากภาพย้อนแสงหรือแสงจากแฟลชไม่เพียงพอ

  1. โหมดแสดงภาพ
  2. เลือกภาพ
  3. ปุ่ม
  4. D-Lighting
  5. ปุ่ม
  1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟ็กต์ที่ต้องการและกดปุ่ม
    • ภาพที่แก้ไขจะปรากฏทางด้านขวา
    • หากต้องการออกโดยไม่บันทึกการเลือก ให้กด