รายการเมนู

เมนูถ่ายภาพ
เมนูโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง
เมนูภาพยนตร์
เมนูแสดงภาพ
เมนูเครือข่าย
เมนูตั้งค่า

เมนูถ่ายภาพ

 1. โหมดถ่ายภาพ
 2. ปุ่ม

ตัวเลือกทั่วไป (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)

ตัวเลือกค่าตั้งจากโรงงาน
ระดับคุณภาพ*[Normal]
ขนาดภาพ* [4608×3456]
 1. สามารถตั้งค่าโดยการกดปุ่ม (ฟังก์ชั่น) ได้เช่นกัน
  การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)

สำหรับโหมด , , , และ

ตัวเลือกค่าตั้งจากโรงงาน
Picture Control1[มาตรฐาน]
Custom Picture Control
ไวต์บาลานซ์1[อัตโนมัติ (ปกติ)]
ระบบวัดแสง1[เฉลี่ยทั้งภาพ]
ถ่ายภาพต่อเนื่อง1[ถ่ายทีละภาพ]
ความไวแสง1
 • ISO: [100 - 1600]
 • ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุด: [ไม่มี]
การถ่ายคร่อมค่าแสง2[ปิด]
โหมดพื้นที่ AF1[AF ค้นหาวัตถุหลัก]
โหมดออโต้โฟกัส1[AF ตลอดเวลา]
ตัวปรับระดับแฟลช[0,0]
ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน[ปกติ]
NR เปิดหน้ากล้องนาน[อัตโนมัติ]
Active D-Lighting[ปิด]
การถ่ายภาพซ้อน
 • โหมดการถ่ายภาพซ้อน: [ปิด]
 • การปรับค่าอัตโนมัติ: [เปิด]
บันทึก user settings
รีเซ็ต user settings
จดจำตำแหน่งการซูม[ปิด]
ตำแหน่งช่วงซูมเริ่มงาน[24 มม.]
ตัวอย่างภาพค่าแสง M[ปิด]
 1. สามารถตั้งค่าโดยการกดปุ่ม (ฟังก์ชั่น) ได้เช่นกัน
  การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)
 2. ไม่สามารถตั้งค่าในโหมด

เมนูโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
 2. ปุ่ม
ตัวเลือกค่าตั้งจากโรงงาน
โหมดการถ่ายภาพ[ปรับรูรับแสงเอง]
Picture Control[มาตรฐาน]
Custom Picture Control
ไวต์บาลานซ์[อัตโนมัติ (ปกติ)]
ความไวแสง[100 - 1600]
ตัวเลือกภาพยนตร์ [1080/30p] หรือ [1080/25p]
โหมดออโต้โฟกัส[AF ครั้งเดียว]
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์[เปิด]
ลดเสียงรบกวนจากลม[ปิด]
ซูมไมโครโฟน[เปิด]
อัตราการบันทึกภาพ
ความไวต่อเสียงไมค์ภายนอก*[ความไวอัตโนมัติ]
 1. ตัวเลือกนี้สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น

เมนูภาพยนตร์

 1. โหมดถ่ายภาพ
 2. ปุ่ม
 3. (เมนูภาพยนตร์)
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกค่าตั้งจากโรงงาน
ตัวเลือกภาพยนตร์ [1080/30p] หรือ [1080/25p]
โหมดออโต้โฟกัส[AF ครั้งเดียว]
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์[เปิด]
ลดเสียงรบกวนจากลม[ปิด]
ซูมไมโครโฟน[เปิด]
อัตราการบันทึกภาพ
ความไวต่อเสียงไมค์ภายนอก*[ความไวอัตโนมัติ]
 1. ตัวเลือกนี้สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น

เมนูแสดงภาพ

 1. ปุ่ม (โหมดแสดงภาพ)
 2. ปุ่ม
ตัวเลือก
ใส่เครื่องหมายอัพโหลด
ตกแต่งอย่างรวดเร็ว*
D-Lighting*
สีผิวหน้านุ่มนวล*
เอ็ฟเฟ็กต์*
ฉายสไลด์
ป้องกัน
หมุนภาพ
ภาพขนาดเล็ก*
การแสดงภาพชุด
การเลือกภาพหลัก
 1. ภาพที่แก้ไขแล้วจะบันทึกเป็นอีกไฟล์แยกต่างหาก บางภาพอาจไม่ได้รับการแก้ไข

เมนูเครือข่าย

 1. ปุ่ม
 2. (เมนูเครือข่าย)
 3. ปุ่ม
ตัวเลือก
โหมดเครื่องบิน
เลือกการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท
การเชื่อมต่อกับรีโมท
ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ
Wi-Fi
บลูทูธ
เรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน

เมนูตั้งค่า

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
ตัวเลือก
โซนเวลาและวันที่
ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด
ตั้งค่าหน้าจอ*
สลับ EVF อัตโนมัติ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์
ลดภาพสั่นไหว*
ไฟช่วย AF
การซูมแบบดิจิตอล*
ใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง*
ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง
ปุ่มล็อค AE/AF*
ตั้งค่าเสียง
ปิดกล้องอัตโนมัติ
ฟอร์แมตการ์ด
ภาษา/Language
HDMI
ชาร์จด้วยคอม
คำอธิบายภาพ
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูลบอกตำแหน่ง
สลับตัวเลือก Av/Tv*
รีเซ็ตลำดับไฟล์
จับจุดเด่น*
ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน
สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
รุ่นเฟิร์มแวร์
 1. สามารถตั้งค่าโดยการกดปุ่ม (ฟังก์ชั่น) ได้เช่นกัน ใน [ตั้งค่าหน้าจอ] สามารถตั้งค่าได้เฉพาะ [ระนาบกล้อง] เท่านั้น
  การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)