ขนาดภาพ

ตั้งค่าขนาดภาพ (จำนวนพิกเซล) ที่ใช้เมื่อบันทึกภาพ JPEG
ยิ่งตั้งขนาดภาพไว้สูงเท่าใด ขนาดภาพที่สามารถพิมพ์ได้ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น แต่จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะลดลง

  1. โหมดถ่ายภาพ*
  2. ปุ่ม
  3. ขนาดภาพ
  4. ปุ่ม
  1. สามารถตั้งค่าขนาดภาพในโหมดถ่ายภาพใดก็ได้นอกจากถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง ค่าที่ตั้งจะถูกนำไปใช้กับโหมดถ่ายภาพอื่นด้วย (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ และโหมดสำเร็จรูป [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย])
ตัวเลือก*สัดส่วนภาพ (แนวนอนต่อแนวตั้ง)
4608×3456
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
4:3
3264×24484:3
2272×17044:3
1600×12004:3
4608×259216:9
4608×30723:2
3456×34561:1
  1. ค่าตัวเลขแสดงถึงจำนวนพิกเซลของภาพที่ถ่ายไว้
    ตัวอย่าง: 4608×3456 = ประมาณ 16 ล้านพิกเซล, 4608 × 3456 พิกเซล

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ขนาดภาพ]

ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ