ไวต์บาลานซ์

ปรับไวต์บาลานซ์ให้เหมาะกับสภาพอากาศหรือแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้สีในภาพตรงกับสิ่งที่คุณมองเห็นด้วยตา

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ *
 2. ปุ่ม
 3. ไวต์บาลานซ์
 4. ปุ่ม
 1. สามารถกำหนดการตั้งค่านี้ได้ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง) เช่นกัน
ตัวเลือกคำอธิบาย
1 อัตโนมัติ (ปกติ)
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไวต์บาลานซ์จะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ
เมื่อตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)] สีอบอุ่นจะคงอยู่ในภาพหากถ่ายภายใต้แสงจากไฟหลอด เมื่อใช้แฟลช จะมีการปรับไวต์บาลานซ์ตามสภาพแสงแฟลชที่ยิงออกมา
2 อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)
ปรับตั้งค่าเองใช้เมื่อไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจาก [อัตโนมัติ (ปกติ)], [อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)], [ไฟหลอด] ฯลฯ
การใช้ปรับตั้งค่าเอง
แสงแดด*ใช้ภายใต้แสงแดดกลางแจ้ง
ไฟหลอด*ใช้ภายใต้แสงจากไฟหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ใช้ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ เลือก [1] (คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์), [2] (เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์) และ [3] (เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์) อย่างใดอย่างหนึ่ง
เมฆมาก*ใช้ในสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม
ไฟแฟลช*ใช้กับแฟลช
เลือกอุณหภูมิสีใช้ระบุอุณหภูมิของสีโดยตรง
อุณหภูมิสี
 1. สามารถใช้งานการปรับอย่างละเอียดในเจ็ดขั้นตอน ใช้เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มเฉดสีน้ำเงินและเครื่องหมายลบ (–) เพื่อเพิ่มเฉดสีแดง

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ไวต์บาลานซ์]

สัญลักษณ์แสดงไวต์บาลานซ์บนหน้าจอถ่ายภาพ

ซึ่งหมายถึง [อัตโนมัติ (ปกติ)] จะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม

อุณหภูมิสี

อุณหภูมิสีเป็นการวัดค่าจริงของสีจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งแสดงเป็นหน่วยที่แน่นอน (K: Kelvin) แหล่งกำเนิดแสงที่มีค่าอุณหภูมิสีน้อยกว่าจะปรากฏออกไปทางสีแดง ในขณะที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีค่าอุณหภูมิสีมากกว่าจะปรากฏออกไปทางสีน้ำเงิน

1: หลอดไอโซเดียม: 2700K

2: ไฟหลอด/วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์: 3000K

3: ไวต์ฟลูออเรสเซนต์: 3700K

4: คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์: 4200K

5: เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์: 5000K

6: แสงแดดกลางแจ้ง: 5200K

7: แฟลช: 5400K

8: เมฆมาก: 6000K

9: เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์: 6500K

10: หลอดไอปรอทอุณหภูมิสูง: 7200K

11: ในที่ร่ม: 8000K

การใช้ปรับตั้งค่าเอง

ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อวัดค่าไวต์บาลานซ์ภายใต้สภาพแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ

 1. วางวัตถุอ้างอิงสีขาวหรือสีเทาภายใต้สภาพแสงไฟที่จะใช้ถ่ายภาพ
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือก [ปรับตั้งค่าเอง] และกดปุ่ม
  • เลนส์จะยืดออกไปยังตำแหน่งช่วงซูมเพื่อวัด
 3. เลือก [วัดค่า]
  • หากต้องการใช้ค่าที่วัดล่าสุด ให้เลือก [ยกเลิก] และกดปุ่ม
 4. จัดองค์ประกอบภาพของวัตถุอ้างอิงสีขาวหรือสีเทาในกรอบวัดค่า (1) และกดปุ่ม เพื่อวัดค่า
  • ชัตเตอร์จะลั่นและทำการวัดค่าจนเสร็จสมบูรณ์ (ไม่มีการบันทึกภาพ)
  • หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ทำขั้นตอนนี้อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ปรับตั้งค่าเอง]

ไม่สามารถใช้ [ปรับตั้งค่าเอง] ในการวัดค่าไวต์บาลานซ์สำหรับแสงแฟลชได้ เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลชให้ตั้งค่า [ไวต์บาลานซ์] เป็น [อัตโนมัติ (ปกติ)], [อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุ่น)] หรือ [ไฟแฟลช]