ระบบวัดแสง

ขั้นตอนการวัดความสว่างของวัตถุเพื่อกำหนดค่าแสงเรียกกันว่า “ระบบวัดแสง”
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าวิธีการวัดแสงของกล้อง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. ระบบวัดแสง
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เฉลี่ยทั้งภาพ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
กล้องจะใช้พื้นที่กว้างของหน้าจอสำหรับระบบวัดแสง
ขอแนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไป
เน้นกลางภาพกล้องวัดค่าแสงจากกรอบทั้งหมดแต่จะให้น้ำหนักกับวัตถุที่อยู่กลางกรอบภาพ ระบบวัดแสงสำหรับการถ่ายภาพบุคคลจะเก็บรายละเอียดของพื้นหลังพร้อมๆ กับให้สภาพแสงตรงกลางกรอบภาพเป็นตัววัดค่าแสง*
เฉพาะจุดพื้นที่ที่กล้องวัดแสงจะแสดงด้วยวงกลมกลางกรอบภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้เมื่อวัตถุสว่างกว่าหรือมืดกว่าพื้นหลังมาก ต้องแน่ใจว่าวัตถุต้นแบบอยู่ภายในพื้นที่ที่แสดงด้วยวงกลมเมื่อถ่ายภาพ*
  1. ในการตั้งค่าโฟกัสและค่าแสงสำหรับวัตถุที่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง ให้เปลี่ยน [พื้นที่ AF] เป็นแบบปรับเองและตั้งค่าพื้นที่โฟกัสเป็นกึ่งกลางกรอบภาพ จากนั้นใช้การล็อคโฟกัส
    การล็อคโฟกัส

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ระบบวัดแสง]

การแสดงผลบนหน้าจอถ่ายภาพ

เมื่อเลือก [เน้นกลางภาพ] หรือ [เฉพาะจุด] แถบช่วงการวัดแสงจะปรากฏขึ้น (ยกเว้นเมื่อใช้การซูมแบบดิจิตอล)