ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ตั้งค่าการถ่ายทีละภาพและการถ่ายภาพต่อเนื่อง

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. ถ่ายภาพต่อเนื่อง
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ถ่ายทีละภาพ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ถ่ายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์
ถ่ายภาพต่อเนื่อง Hในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
 • กล้องสามารถจับภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 10 ภาพด้วยอัตราประมาณ 7 ภาพต่อวินาที
ถ่ายภาพต่อเนื่อง Lในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
 • กล้องสามารถจับภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 200 ภาพด้วยอัตราประมาณ 1 ภาพต่อวินาที
บันทึกภาพก่อนถ่ายการถ่ายภาพแบบที่มีการบันทึกภาพก่อนถ่ายจะเริ่มเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะบันทึกภาพปัจจุบันและภาพที่ถ่ายทันทีก่อนที่จะกดปุ่มดังกล่าว การบันทึกภาพก่อนถ่ายทำให้สามารถถ่ายช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย
บันทึกภาพก่อนถ่าย
 • กล้องสามารถจับภาพได้มากถึงประมาณ 40 ภาพอย่างต่อเนื่องที่อัตราประมาณ 15 ภาพต่อวินาที (รวมถ่ายภาพสูงสุด 10 ภาพในบันทึกภาพก่อนถ่าย)
 • ระดับคุณภาพจะกำหนดไว้ที่ [Normal] และขนาดภาพจะกำหนดไว้ที่ (1280 × 960 พิกเซล)
ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาทีทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราความเร็วที่สูง
 • กล้องสามารถจับภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 60 ภาพด้วยอัตราประมาณ 120 ภาพต่อวินาที
 • ขนาดภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ (640 × 480 พิกเซล)
ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาทีทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราความเร็วที่สูง
 • กล้องสามารถจับภาพได้มากถึงประมาณ 60 ภาพอย่างต่อเนื่องที่อัตราประมาณ 60 ภาพต่อวินาที
 • ขนาดภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ (1920 × 1080 พิกเซล)
ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลากล้องจะถ่ายภาพนิ่งอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติตามการเว้นช่วงเวลาที่ระบุไว้
ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]

 • โฟกัสและค่าแสงจะถูกกำหนดไว้เป็นค่าเดียวกันกับของภาพแรกในแต่ละชุด ไวต์บาลานซ์จะถูกกำหนดไว้เป็นค่าเดียวกันกับของภาพแรกในแต่ละชุดเช่นกัน ยกเว้นเมื่อใช้ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง L] หรือ [ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา]
 • อาจใช้เวลาสักครู่ในการบันทึกภาพหลังจากถ่ายภาพหรือในการดำเนินการทำงานต่อไป
 • เมื่อค่าความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น อาจมีสัญญาณรบกวนปรากฏในภาพที่ถ่ายไว้
 • อัตราการบันทึกภาพอาจช้าลง ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพ ขนาดภาพ ประเภทการ์ดหน่วยความจำหรือสภาพการถ่ายภาพ (เช่น เมื่อทำการบันทึกภาพ RAW)
 • เมื่อใช้ [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] อาจเกิดแถบหรือความสว่างหรือเฉดสีไม่เท่ากันขึ้นในภาพที่ถ่ายภายใต้แสงที่กะพริบถี่ด้วยความเร็วสูง เช่น แสงฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม
 • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ

บันทึกภาพก่อนถ่าย

เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุด ภาพจะได้รับการบันทึกในลักษณะดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

1: กดลงครึ่งหนึ่ง

2: กดลงจนสุด

3: ภาพที่บันทึกก่อนการกดลงจนสุด

4: ภาพที่บันทึกโดยการกดลงจนสุด

 • สัญลักษณ์บันทึกภาพก่อนถ่าย () บนหน้าจอถ่ายภาพจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. ถ่ายภาพต่อเนื่อง
 4. ปุ่ม
 5. ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
 6. ปุ่ม
 1. ตั้งค่าการเว้นช่วงเวลาระหว่างแต่ละภาพตามต้องการ
  • ใช้ เพื่อเลือกรายการ และใช้ เพื่อตั้งเวลา
  • กดปุ่ม เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
 2. กดปุ่ม (เมนู) เพื่อแสดงหน้าจอถ่ายภาพ
 3. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพแรก
  • ชัตเตอร์จะลั่นตามการเว้นช่วงเวลาที่ระบุไว้เพื่อถ่ายภาพที่สองและภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
  • หน้าจอจะปิดการทำงานและไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบในระหว่างการเว้นช่วงเวลาระหว่างแต่ละภาพ
 4. เมื่อถ่ายภาพได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุด
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:
   • เมื่อการ์ดหน่วยความจำเต็ม
   • เมื่อถ่ายภาพครบ 9999 ภาพแล้ว

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา]

 • เพื่อป้องกันกล้องปิดการทำงานโดยไม่คาดคิดในระหว่างถ่ายภาพ ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จอย่างเพียงพอ
 • หากใช้อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C (มีแยกจำหน่ายต่างหากทั้งสองรายการ) กล้องนี้จะสามารถรับการจ่ายไฟจากช่องเสียบปลั๊กไฟได้ อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC อื่นๆ นอกจากอะแดปเตอร์ AC EH-5d ไม่ว่าในกรณีใดๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือทำให้กล้องเสียหายได้
  อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C
 • ห้ามหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปเป็นการตั้งค่าอื่นขณะที่ดำเนินการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้กล้องหยุดการถ่ายภาพ
 • หากความไวชัตเตอร์ช้าและการบันทึกภาพใช้เวลานานเมื่อเทียบกับการเว้นช่วงเวลาที่ระบุ สามารถยกเลิกบางภาพขณะถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาได้