ความไวแสง

ยิ่งมีค่าความไวแสง (ISO) สูง ยิ่งทำให้สามารถถ่ายภาพวัตถุที่มืดลงได้ นอกจากนี้ แม้ว่าวัตถุจะมีความสว่างใกล้เคียงกัน แต่สามารถถ่ายภาพโดยใช้ความไวชัตเตอร์ที่สูงขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยลดภาพสั่นไหวเนื่องจากกล้องสั่นและการเคลื่อนที่ของวัตถุลงได้

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ *
 2. ปุ่ม
 3. ความไวแสง
 4. ปุ่ม
 1. สามารถกำหนดการตั้งค่านี้ได้ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง) เช่นกัน
ตัวเลือกคำอธิบาย
ความไวแสง
 • [100 - 400]:
  ความไวแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากช่วง 100 ถึง 400
 • [100 - 800]:
  ความไวแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากช่วง 100 ถึง 800
 • [100 - 1600] (ค่าตั้งจากโรงงาน):
  ความไวแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากช่วง 100 ถึง 1600
 • [100 - 3200]:
  ความไวแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากช่วง 100 ถึง 3200
 • [100 - 6400]:
  ความไวแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจากช่วง 100 ถึง 6400
 • [100] ถึง [6400]:
  ความไวแสงจะถูกกำหนดตายตัวอยู่ที่ค่าที่กำหนดไว้
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดตั้งค่าความไวชัตเตอร์ที่ทำให้ความไวแสงเริ่มปรับได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้โหมดถ่ายภาพ หรือ ถ้าค่าแสงไม่เพียงพอสำหรับความไวชัตเตอร์ที่ตั้งค่า ณ จุดนี้ ความไวแสงจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่เหมาะสม
 • การตั้งค่าจะถูกเปิดใช้งานเมื่อตั้งค่า [ความไวแสง] เป็น [100 - 400], [100 - 800], [100 - 1600], [100 - 3200] หรือ [100 - 6400]
 • ถ้าค่าแสงยังไม่พอหลังจากเพิ่มความไวแสงแล้ว ความไวชัตเตอร์จะลดลง
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [ไม่มี]
 • ไม่ปรากฏในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ความไวแสง]

ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ

การแสดงค่าความไวแสงบนหน้าจอถ่ายภาพ

 • ในโหมด , , , , และถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง และค่าสูงสุดสำหรับความไวแสงจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก [100 - 400] , [100 - 800], [100 - 1600], [100 - 3200] หรือ [100 - 6400] หากความไวแสงถูกกำหนดไว้ และค่าการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
 • หากโหมดถ่ายภาพไม่ใช่ , , , หรือ และ ปรากฏขึ้น แสดงว่าความไวแสงถูกกำหนดโดยอัตโนมัติและค่าสูงสุดสำหรับความไวแสงจะปรากฏขึ้น
 • ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อความไวแสงเพิ่มขึ้น