การถ่ายคร่อมค่าแสง

ค่าแสง (ความสว่าง) จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพที่ยากต่อการปรับความสว่างของภาพ

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. การถ่ายคร่อมค่าแสง
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไม่ใช้งานการถ่ายคร่อมค่าแสง
±0.3เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด จะมีการถ่ายภาพ 3 ภาพตามลำดับและกล้องจะเปลี่ยนค่าแสงเป็น 0, -0.3 และ +0.3 ระหว่างการถ่ายแต่ละภาพ
±0.7เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด จะมีการถ่ายภาพ 3 ภาพตามลำดับและกล้องจะเปลี่ยนค่าแสงเป็น 0, -0.7 และ +0.7 ระหว่างการถ่ายแต่ละภาพ
±1.0เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด จะมีการถ่ายภาพ 3 ภาพตามลำดับและกล้องจะเปลี่ยนค่าแสงเป็น 0, -1.0 และ +1.0 ระหว่างการถ่ายแต่ละภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [การถ่ายคร่อมค่าแสง]

  • ไม่สามารถใช้งาน [การถ่ายคร่อมค่าแสง] ในโหมด (ปรับเอง) ได้
  • เมื่อตั้งค่าการชดเชยแสงและ [±0.3], [±0.7] หรือ [±1.0] ใน [การถ่ายคร่อมค่าแสง] พร้อมกัน ค่าการชดเชยแสงแบบรวมจะถูกนำมาใช้
  • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
    ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ