โหมดพื้นที่ AF

ตั้งค่าการเลือกพื้นที่โฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. โหมดพื้นที่ AF
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
หาใบหน้าเมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคล กล้องก็จะโฟกัสใบหน้านั้น
การใช้การหาใบหน้า

เมื่อจัดวางองค์ประกอบในภาพโดยไม่มีบุคคลหรือค้นไม่พบใบหน้า กล้องจะเลือกโฟกัสหนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่านั้นจากพื้นที่โฟกัสเก้าจุดที่มีวัตถุซึ่งอยู่ใกล้กับกล้องมากที่สุดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ปรับตั้งเอง (เฉพาะจุด)
ปรับตั้งเอง (ปกติ)
ปรับตั้งเอง (กว้าง)
ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อย้ายพื้นที่โฟกัส (1) ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส
สามารถย้ายได้ภายในช่วงเส้นแนวที่กำหนด (2)
 • เมื่ออยู่ตรงกลาง
 • เมื่อย้าย
หากต้องการใช้ปุ่มเลือกคำสั่งในการกำหนดค่าโหมดแฟลชหรือการตั้งค่าอื่นๆ ให้กดปุ่ม หากต้องการกลับเข้าสู่การย้ายพื้นที่โฟกัส ให้กดปุ่ม อีกครั้ง
ติดตามวัตถุใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว
ลงทะเบียนวัตถุที่กล้องจับโฟกัส โดยจะมีการย้ายพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามวัตถุ
การใช้ติดตามวัตถุ
AF ค้นหาวัตถุหลัก
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เมื่อกล้องตรวจพบวัตถุหลัก กล้องก็จะโฟกัสวัตถุนั้น
การใช้ AF ค้นหาวัตถุหลัก

หมายเหตุเกี่ยวกับ [โหมดพื้นที่ AF]

 • เมื่อใช้งานการซูมแบบดิจิตอล กล้องจะโฟกัสพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางกรอบภาพไม่ว่าจะใช้การตั้งค่า [พื้นที่ AF] ใดก็ตาม
 • เมื่อตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (แมนวลโฟกัส) จะไม่สามารถตั้ง [โหมดพื้นที่ AF] ได้
 • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ

[พื้นที่ AF] ในโหมดชมนก

หากกดปุ่ม ในโหมดชมนกจะสามารถตั้ง [โหมดพื้นที่ AF] เป็น [กลาง (เฉพาะจุด)] (ค่าตั้งจากโรงงาน), [กลาง (ปกติ)] หรือ [กลาง (กว้าง)] ตั้งตามขนาดของวัตถุและช่วงการโฟกัส

การใช้ติดตามวัตถุ

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. โหมดพื้นที่ AF
 4. ปุ่ม
 5. ติดตามวัตถุ
 6. ปุ่ม
 7. ปุ่ม
 1. ลงทะเบียนวัตถุ
  • จัดวัตถุที่ต้องการติดตามให้อยู่ที่จุดกึ่งกลางของกรอบภาพและกดปุ่ม
  • หลังจากที่ลงทะเบียนวัตถุแล้ว จะมีกรอบสีเหลือง (พื้นที่โฟกัส) ปรากฏขึ้นรอบวัตถุนั้นและกล้องจะเริ่มติดตามวัตถุ
  • หากไม่สามารถลงทะเบียนวัตถุได้ กรอบจะสว่างเป็นสีแดง ให้เปลี่ยนองค์ประกอบภาพและลองลงทะเบียนวัตถุใหม่อีกครั้ง
  • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนวัตถุ ให้กดปุ่ม
  • หากกล้องไม่สามารถติดตามวัตถุที่ลงทะเบียนไว้ได้อีกต่อไป พื้นที่โฟกัสจะหายไป ให้ลงทะเบียนวัตถุอีกครั้ง
 2. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
  • หากกดปุ่มกดชัตเตอร์ในขณะที่พื้นที่โฟกัสไม่ปรากฏขึ้น กล้องจะโฟกัสที่วัตถุตรงกลางกรอบภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ติดตามวัตถุ]

 • หากคุณมีการใช้งานกล้อง เช่น การซูมภาพ ในขณะที่กล้องกำลังติดตามวัตถุ การลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
 • กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุได้ในสภาพการถ่ายภาพบางอย่าง