โหมดออโต้โฟกัส

กำหนดวิธีให้กล้องหาโฟกัสเมื่อถ่ายภาพนิ่ง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. โหมดออโต้โฟกัส
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
AF ครั้งเดียวกล้องจะโฟกัสเฉพาะเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
AF ตลอดเวลา
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
กล้องจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณจะได้ยินเสียงการทำงานของเลนส์ขณะที่กล้องหาโฟกัส

หมายเหตุเกี่ยวกับ [โหมดออโต้โฟกัส]

โหมดออโต้โฟกัสสำหรับการบันทึกภาพยนตร์

สามารถตั้งค่าโหมดออโต้โฟกัสสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ในเมนูภาพยนตร์ [โหมดออโต้โฟกัส]