ตัวปรับระดับแฟลช

ปรับแฟลชที่ยิงออกมา
ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อแฟลชสว่างหรือมืดเกินไป

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. ตัวปรับระดับแฟลช
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
+0,3 ถึง +2,0แสงแฟลชที่ยิงออกมาจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ +0.3 ถึง +2.0 EV โดยจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อทำให้วัตถุหลักของกรอบภาพสว่างขึ้น
0,0
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไม่ปรับแสงแฟลชที่ยิงออกมา
-0,3 ถึง -2,0แสงแฟลชที่ยิงออกมาจะลดลงตั้งแต่ -0.3 ถึง -2.0 EV โดยจะลดลงครั้งละ 1/3 EV เพื่อป้องกันแสงไฟที่ไม่ต้องการหรือการสะท้อนแสง