ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน

ตั้งค่าระดับของฟังก์ชั่นลดสัญญาณรบกวนที่ใช้งานปกติเมื่อบันทึกภาพ

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
สูงลดสัญญาณรบกวนที่ระดับสูงกว่าระดับมาตรฐาน
ปกติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ลดสัญญาณรบกวนที่ระดับมาตรฐาน
ต่ำลดสัญญาณรบกวนที่ระดับต่ำกว่าระดับมาตรฐาน