การถ่ายภาพซ้อน

กล้องจะรวมภาพสองถึงสามภาพและบันทึกเป็นภาพเดียว

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. การถ่ายภาพซ้อน
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
โหมดการถ่ายภาพซ้อนถ่ายภาพในโหมดการถ่ายภาพซ้อนเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด]
 • จะมีการบันทึกภาพเดี่ยวด้วย
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [ปิด]
ปรับแสงอัตโนมัติตั้งค่าว่าจะปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติเมื่อทำการรวมภาพหรือไม่
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [เปิด]

หมายเหตุเกี่ยวกับ [การถ่ายภาพซ้อน]

 • อาจใช้เวลามากในการรวมภาพ
 • การถ่ายภาพซ้อนจะถูกยกเลิกหากฟังก์ชั่น [ปิดกล้องอัตโนมัติ] เปิดใช้งานโหมดเตรียมพร้อมในระหว่างถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพด้วยการเว้นช่วงเวลาระหว่างแต่ละภาพนาน ขอแนะนำให้ตั้งค่าฟังก์ชั่นปิดกล้องอัตโนมัติด้วยเวลาที่นานขึ้น
 • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยความไวชัตเตอร์ต่ำในโหมดการถ่ายภาพซ้อน อาจมีสัญญาณรบกวน (จุดสว่างจ้า) ปรากฏในภาพที่บันทึก

การถ่ายภาพซ้อน

 1. ใน [โหมดการถ่ายภาพซ้อน] เลือก [เปิด] แล้วกดปุ่ม
  • หลังจากตั้งค่า กดปุ่ม (เมนู) เพื่อกลับสู่หน้าจอถ่ายภาพ
 2. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพแรก
 3. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพที่สอง
  • จัดองค์ประกอบภาพขณะมองที่ภาพแรกที่แสดงแบบโปร่งแสง
  • เมื่อถ่ายภาพที่สอง ภาพที่รวมกันของภาพแรกและภาพที่สองจะถูกบันทึกและแสดงแบบโปร่งแสง
  • หากเสร็จสิ้นการถ่ายภาพซ้อนที่ภาพที่สอง ให้ตั้งค่า [โหมดการถ่ายภาพซ้อน] เป็น [ปิด] หรือเปลี่ยนแป้นหมุนเลือกโหมดเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ , , , หรือ
 4. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพที่สาม
  • ภาพที่รวมกันของภาพแรกถึงภาพที่สามจะถูกบันทึกและการถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุด
  • อาจใช้เวลาสักครู่จนกว่าภาพที่สามจะถูกถ่าย