จดจำตำแหน่งการซูม

เมื่อเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ตำแหน่งช่วงซูม (เทียบเท่าทางยาวโฟกัส/มุมมองภาพในกล้องฟิล์มขนาด 35มม. [135]) จะเปลี่ยนไปยังตำแหน่งที่เลือกโดยการตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายเป็นเปิดในตัวเลือกเมนูนี้

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 2. ปุ่ม
 3. จดจำตำแหน่งการซูม
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
 • เลือกทางยาวโฟกัสด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง แล้วกดปุ่ม เพื่อตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายเป็นเปิด [] หรือปิด
  โดยมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้: [24 มม.], [28 มม.], [35 มม.], [50 มม.], [85 มม.], [105 มม.], [135 มม.], [200 มม.], [300 มม.], [400 มม.], [500 มม.], [600 มม.], [800 มม.], [1000 มม.], [1200 มม.], [1400 มม.], [1600 มม.], [1800 มม.] และ [2000 มม.]
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: เปิด [] สำหรับกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด
 • จบการตั้งค่าโดยกดปุ่มเลือกคำสั่ง
 • ตำแหน่งช่วงซูมที่ตั้งค่าไว้ใน [ตำแหน่งช่วงซูมเริ่มงาน] จะถูกตั้งค่าให้เป็นเปิด [] โดยอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชั่นจดจำตำแหน่งการซูมจะไม่สามารถใช้กับปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
สามารถย้ายตำแหน่งช่วงซูมไปยังตำแหน่งใดๆ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่สามารถตั้งค่าด้วย [เปิด] ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานการซูม

 • เมื่อมีการตั้งค่าทางยาวโฟกัสมากกว่าหนึ่งค่า ให้เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมเพื่อสลับไปที่ทางยาวโฟกัสที่ใกล้กับตำแหน่งนั้นที่สุดก่อนการใช้งาน หากต้องการสลับไปที่ทางยาวโฟกัสอื่น ให้ปล่อยปุ่มควบคุมการซูมและย้ายตำแหน่งอีกครั้ง
 • ตั้งค่า [จดจำตำแหน่งการซูม] เป็น [ปิด] เมื่อใช้การซูมแบบดิจิตอล