ตำแหน่งช่วงซูมเริ่มงาน

ตั้งค่าตำแหน่งช่วงซูม (เทียบเท่าทางยาวโฟกัส/มุมมองภาพในกล้องฟิล์มขนาด 35มม. [135]) เมื่อเปิดการทำงานของกล้อง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. ตำแหน่งช่วงซูมเริ่มงาน
  4. ปุ่ม

โดยมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้: [24 มม.] (ค่าตั้งจากโรงงาน), [28 มม.], [35 มม.], [50 มม.], [85 มม.], [105 มม.] และ [135 มม.]