ตัวอย่างภาพค่าแสง M

ตั้งค่าว่าจะสะท้อนความสว่างไปยังหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่เมื่อมีการเปลี่ยนค่าแสงในโหมด (ปรับเอง)

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. ตัวอย่างภาพค่าแสง M
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิดสะท้อนความสว่างไปยังหน้าจอถ่ายภาพ
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไม่สะท้อนความสว่างไปยังหน้าจอถ่ายภาพ