ตัวเลือกภาพยนตร์

เลือกตัวเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการใช้ในการบันทึก เลือกตัวเลือกภาพยนตร์ความเร็วปกติเพื่อบันทึกที่ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร์ HS เพื่อบันทึกแบบเล่นภาพช้าหรือแบบเล่นภาพเร็ว ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ [อัตราการบันทึกภาพ]

 1. โหมดถ่ายภาพ
 2. ปุ่ม
 3. (เมนูภาพยนตร์)
 4. ปุ่ม
 5. ตัวเลือกภาพยนตร์*
 6. ปุ่ม
 1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)

ตัวเลือกภาพยนตร์ความเร็วปกติ

ตัวเลือก
(ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ, รูปแบบไฟล์)
ขนาดภาพสัดส่วนภาพ
(แนวนอนต่อแนวตั้ง)
ระยะเวลาบันทึกสูงสุดต่อไฟล์ (โดยประมาณ)
2160/30p (4K UHD)3840 × 216016:97 นาที
2160/25p (4K UHD)8 นาที
1080/30p
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
1920 × 108016:926 นาที
1080/25p
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
29 นาที
1080/60p1920 × 108016:913 นาที
1080/50p16 นาที
720/30p1280 × 72016:929 นาที
720/25p
720/60p1280 × 72016:927 นาที
720/50p29 นาที

ตัวเลือกภาพยนตร์ HS

ภาพยนตร์ที่บันทึกจะเล่นภาพเร็วหรือเล่นภาพช้า
การเล่นแบบเล่นภาพช้าและแบบเล่นภาพเร็ว

ตัวเลือกขนาดภาพ
สัดส่วนภาพ
(แนวนอนต่อแนวตั้ง)
คำอธิบาย
HS 480/4×640×480
4:3
ภาพยนตร์แบบเล่นภาพช้าด้วยอัตรา 1/4
 • ระยะเวลาบันทึกสูงสุด: 7 นาที 15 วินาที (ระยะเวลาเล่น: 29 นาที)
HS 720/2×1280×720
16:9
ภาพยนตร์แบบเล่นภาพช้าด้วยอัตรา 1/2
 • ระยะเวลาบันทึกสูงสุด: 14 นาที 30 วินาที (ระยะเวลาเล่น: 29 นาที)
HS 1080/0.5×1920×1080
16:9
ภาพยนตร์แบบเล่นภาพเร็วด้วยอัตรา 2×
 • ระยะเวลาบันทึกสูงสุด: 29 นาที (ระยะเวลาเล่น: 14 นาที 30 วินาที)

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพยนตร์ HS

 • จะไม่มีการบันทึกเสียง
 • จะไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งระหว่างบันทึกภาพยนตร์ได้
 • จะไม่สามารถหยุดการบันทึกภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวได้
 • ตำแหน่งช่วงซูม โฟกัส ค่าแสง และไวต์บาลานซ์จะถูกล็อคเมื่อการบันทึกภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้น

การเล่นแบบเล่นภาพช้าและแบบเล่นภาพเร็ว

 • เมื่อบันทึกด้วยความเร็วปกติ
  ตัวอย่าง:
  เวลาในการบันทึก 10 วินาที (1)
  เวลาในการเล่น 10 วินาที (2)
 • เมื่อบันทึกที่ [HS 480/4×]
  กล้องจะบันทึกภาพยนตร์ในอัตรา 4× ของความเร็วปกติ ภาพยนตร์นี้จะเล่นในแบบเล่นภาพช้าที่ความเร็วช้ากว่าปกติ 4×
  ตัวอย่าง:
  เวลาในการบันทึก 10 วินาที (1)
  เวลาในการเล่น 40 วินาที (2)
 • เมื่อบันทึกที่ [HS 1080/0.5×]
  กล้องจะบันทึกภาพยนตร์ในอัตรา 1/2 ของความเร็วปกติ ภาพยนตร์นี้จะเล่นในแบบเล่นภาพเร็วที่ความเร็วมากกว่าปกติ 2×
  ตัวอย่าง:
  เวลาในการบันทึก 10 วินาที (1)
  เวลาในการเล่น 5 วินาที (2)