โหมดออโต้โฟกัส

ตั้งค่าวิธีให้กล้องหาโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร์

 1. โหมดถ่ายภาพ
 2. ปุ่ม
 3. (เมนูภาพยนตร์)
 4. ปุ่ม
 5. โหมดออโต้โฟกัส*
 6. ปุ่ม
 1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
AF ครั้งเดียว
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
โฟกัสจะล็อคเมื่อการบันทึกภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้น
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุจะยังคงเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลง
AF ตลอดเวลากล้องจะหาโฟกัสอย่างต่อเนื่อง
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างการบันทึก คุณอาจได้ยินเสียงกล้องหาโฟกัสในภาพยนตร์ที่บันทึก แนะนำให้ใช้ [AF ครั้งเดียว] เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากการโฟกัสของกล้องขณะบันทึก

หมายเหตุเกี่ยวกับ [โหมดออโต้โฟกัส]

 • เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์] การตั้งค่าจะกำหนดไว้ที่ [AF ครั้งเดียว]
 • เมื่อตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (แมนวลโฟกัส) จะไม่สามารถตั้ง [โหมดออโต้โฟกัส] ได้
 • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ