ลดเสียงรบกวนจากลม

ลดเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อลมพัดผ่านไมโครโฟนในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

  1. โหมดถ่ายภาพ
  2. ปุ่ม
  3. (เมนูภาพยนตร์)
  4. ปุ่ม
  5. ลดเสียงรบกวนจากลม*
  6. ปุ่ม
  1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิดเปิดใช้งานลดเสียงรบกวนจากลม
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ปิดใช้งานลดเสียงรบกวนจากลม

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ลดเสียงรบกวนจากลม]

  • เมื่อเลือก [เปิด] เสียงอื่นๆ อาจได้ยินไม่ชัดในระหว่างเล่นภาพยนตร์
  • เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์] การตั้งค่าจะกำหนดไว้ที่ [ปิด]