ซูมไมโครโฟน

กล้องบันทึกเสียงในพื้นที่กว้างที่ตำแหน่งช่วงซูมมุมกว้าง และบันทึกเสียงในพื้นที่จำกัดที่ตำแหน่งช่วงซูมเทเลโฟโต้ตามมุมมองภาพ

  1. โหมดถ่ายภาพ
  2. ปุ่ม
  3. (เมนูภาพยนตร์)
  4. ปุ่ม
  5. ซูมไมโครโฟน*
  6. ปุ่ม
  1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เปิดใช้งานซูมไมโครโฟน
ปิดปิดใช้งานซูมไมโครโฟน

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ซูมไมโครโฟน]

การตั้งค่าจะถูกกำหนดไว้ที่ [ปิด] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์]
  • เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอก