อัตราการบันทึกภาพ

เลือกอัตราการบันทึกภาพที่ใช้เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอัตราการบันทึกภาพ ตัวเลือกที่สามารถตั้งค่าได้ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์] จะเปลี่ยนไป

  1. โหมดถ่ายภาพ
  2. ปุ่ม
  3. (เมนูภาพยนตร์)
  4. ปุ่ม
  5. อัตราการบันทึกภาพ*
  6. ปุ่ม
  1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
30 ภาพต่อวินาที (30p/60p)เหมาะสำหรับการเล่นบนทีวีที่ใช้มาตรฐาน NTSC
25 ภาพต่อวินาที (25p/50p)เหมาะสำหรับการเล่นบนทีวีที่ใช้มาตรฐาน PAL