ความไวต่อเสียงไมค์ภายนอก

ตั้งค่าความไวของไมโครโฟนที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อไมโครโฟนภายนอกของกล้อง
ตัวเลือกนี้สามารถตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น

  1. โหมดถ่ายภาพ
  2. ปุ่ม
  3. (เมนูภาพยนตร์)
  4. ปุ่ม
  5. ความไวต่อเสียงไมค์ภายนอก*
  6. ปุ่ม
  1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
ความไวอัตโนมัติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ความไวของไมโครโฟนภายนอกจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
ตั้งความไวเองความไวของไมโครโฟนภายนอกจะถูกตั้งค่าด้วยตัวเอง

การใช้หน้าจอตั้งความไวเอง