ใส่เครื่องหมายอัพโหลด

เลือกภาพนิ่งแต่ละภาพบนหน้าจอแสดงภาพของกล้องเพื่ออัพโหลดไปยังอุปกรณ์สมาร์ทที่จับคู่ไว้
ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อตั้งค่าเมนูเครือข่าย [ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ] [ภาพนิ่ง] เป็น [ไม่] หรือเมื่ออัพโหลดภาพที่ไม่ได้เลือกไว้โดยใช้ [ตัวเลือกการส่งภาพอัตโนมัติ]
เมื่ออัพโหลดภาพ จะต้องกำหนดค่าที่แอปพลิเคชั่น SnapBridge แอปพลิเคชั่น SnapBridge แถบ [Auto link (ลิงก์อัตโนมัติ)] เปิดใช้ [Auto download (ดาวน์โหลดอัตโนมัติ)]
สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่น SnapBridge ดูวิธีใช้งานออนไลน์ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html)

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. ปุ่ม
 3. ใส่เครื่องหมายอัพโหลด
 4. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่ต้องการอัพโหลดไปยังอุปกรณ์สมาร์ท
  • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเต็มจอ หรือ () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพขนาดย่อ
 2. ใช้ เพื่อเลือก ON หรือ OFF
  • เมื่อเลือก ON สัญลักษณ์ จะปรากฏใต้ภาพที่เลือก ทำซ้ำขั้นตอน 1 และ 2 เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
 3. กดปุ่ม เพื่อตกลงเลือกภาพ
  • ภาพนิ่งที่เลือกไว้จะอัพโหลดไปยังอุปกรณ์สมาร์ท

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ใส่เครื่องหมายอัพโหลด]

 • ภาพนิ่งจะอัพโหลดที่ขนาดภาพสูงสุด 2 เมกะพิกเซล
 • ไม่สามารถเลือกภาพ RAW และภาพยนตร์เพื่ออัพโหลดได้
 • หากต้องการอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ (ขนาดภาพที่ตั้งไว้ในกล้อง) ของภาพนิ่งหรืออัพโหลดภาพยนตร์ ให้ใช้ [Download pictures (ดาวน์โหลดภาพ)] ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
 • โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกเมนูตั้งค่า [ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน] หรือเมนูเครือข่าย [เรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน] การตั้งค่าใส่เครื่องหมายอัพโหลดที่คุณกำหนดไว้จะถูกยกเลิกและการตั้งค่ากล้องจะรีเซ็ตเป็นค่าตั้งจากโรงงาน
 • หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าใส่เครื่องหมายอัพโหลด ให้ไปยังขั้นตอน 2 และซ่อน

[ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ]

เมื่อใช้เมนูเครือข่าย [ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ] จะสามารถส่งภาพนิ่งไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่กล้องถ่ายภาพ