ฉายสไลด์

ช่วยให้คุณดูภาพแบบการฉายสไลด์อัตโนมัติ เมื่อเล่นไฟล์ภาพยนตร์ในแบบฉายสไลด์ กล้องจะแสดงเฉพาะภาพแรกของภาพยนตร์แต่ละรายการ

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. ปุ่ม
 3. ฉายสไลด์
 4. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือก [เริ่ม] และกดปุ่ม
  • เมื่อเริ่มฉายสไลด์
  • หากต้องการเปลี่ยนการเว้นช่วงเวลาระหว่างภาพ ให้เลือก [ตั้งช่วงห่างเวลา] กดปุ่ม แล้วระบุช่วงเวลาที่ต้องการก่อนจะเลือก [เริ่ม]
  • หากต้องการฉายสไลด์ซ้ำโดยอัตโนมัติ ให้เลือก [เล่นวน] และกดปุ่ม ก่อนจะเลือก [เริ่ม]
  • เวลาการแสดงภาพสูงสุดโดยประมาณคือ 30 นาทีแม้ว่าจะเปิดใช้งาน [เล่นวน]
 2. สิ้นสุดหรือเริ่มต้นการฉายสไลด์อีกครั้ง
  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหลังจากฉายสไลด์จบหรือหยุดชั่วคราว
   หากต้องการออกจากการฉายสไลด์ ให้เลือก และกดปุ่ม
   หากต้องการฉายสไลด์ต่อ ให้เลือก และกดปุ่ม

การใช้งานระหว่างการแสดงภาพฉายสไลด์

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
แสดงภาพก่อนหน้า/ถัดไปกดปุ่มเลือกคำสั่ง
กดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนภาพอย่างรวดเร็ว
หยุดชั่วคราวหรือสิ้นสุดการฉายสไลด์กดปุ่ม