ป้องกัน

กล้องจะป้องกันภาพที่เลือกไว้จากการลบทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. ปุ่ม
 3. ป้องกัน
 4. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่ต้องการ
  • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเต็มจอ หรือ () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพขนาดย่อ
 2. ใช้ เพื่อเลือก ON หรือ OFF
  • เมื่อเลือก ON สัญลักษณ์ จะปรากฏใต้ภาพที่เลือก ทำซ้ำขั้นตอน 1 และ 2 เพื่อตั้งค่า [ป้องกัน] เพิ่มบนภาพอื่นๆ
 3. กดปุ่ม เพื่อปรับใช้การตั้งค่า

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ป้องกัน]

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดโดยถาวร รวมถึงไฟล์ที่ได้รับการป้องกันด้วย