หมุนภาพ

ระบุการวางแนวภาพเพื่อแสดงภาพที่บันทึกไว้ในระหว่างแสดงภาพ คุณสามารถหมุนภาพนิ่งได้ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา หรือ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
ภาพที่บันทึกไว้ในแนว “ตั้ง” จะสามารถหมุนได้มากถึง 180 องศาทั้งสองทิศทาง

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. ปุ่ม
 3. หมุนภาพ
 4. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่ต้องการหมุนและกดปุ่ม
  • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเต็มจอ หรือ () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพขนาดย่อ
 2. ใช้ หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา (1) และใช้ หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อหมุนภาพ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา (2)
 3. กดปุ่ม เพื่อปรับใช้การวางแนวภาพ
  • ข้อมูลการวางแนวภาพจะถูกบันทึกไว้กับภาพ