การเลือกภาพหลัก

ระบุภาพอื่นในภาพชุดเป็นภาพหลัก

  1. โหมดแสดงภาพ
  2. แสดงภาพชุดที่คุณต้องการจะเปลี่ยนภาพหลัก
  3. ปุ่ม
  4. การเลือกภาพหลัก
  5. ปุ่ม
  1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่ต้องการกำหนดเป็นภาพหลัก แล้วกดปุ่ม
    • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเต็มจอ หรือ () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพขนาดย่อ