สลับ EVF อัตโนมัติ

สลับ EVF (ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์) โดยอัตโนมัติ

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. สลับ EVF อัตโนมัติ
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เมื่อคุณแนบใบหน้าเข้าใกล้ช่องมองภาพ เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาจะตอบสนองต่อการกระทำดังกล่าว และการแสดงผลจะสลับจากจอภาพไปเป็นช่องมองภาพโดยอัตโนมัติ
ปิดแม้เมื่อคุณแนบใบหน้าเข้าใกล้ช่องมองภาพ การแสดงผลจะไม่สลับไปเป็นช่องมองภาพ