การซูมแบบดิจิตอล

ตั้งค่าว่าจะใช้การซูมแบบดิจิตอลหรือไม่

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. การซูมแบบดิจิตอล
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เปิดใช้งานการซูมแบบดิจิตอล
ปิดปิดใช้งานการซูมแบบดิจิตอล

หมายเหตุเกี่ยวกับ [การซูมแบบดิจิตอล]

 • การซูมแบบดิจิตอลจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดสำเร็จรูปต่อไปนี้:
  • [ภาพบุคคล], [บุคคลตอนกลางคืน], [ภาพย้อนแสง] (เมื่อตั้ง [HDR] เป็น [เปิด]), [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย], [สัตว์เลี้ยง], [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]
 • การซูมแบบดิจิตอลจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพอื่นเมื่อใช้การตั้งค่าบางอย่าง
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ