ใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง

เลือกความเร็วในการซูมระหว่างบันทึกภาพยนตร์เมื่อเลื่อนปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
  5. ปุ่ม