กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง

เลือกตัวเลือกสำหรับแป้นหมุนด้านข้างเมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (โฟกัสอัตโนมัติ)

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ชดเชยแสง
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
สามารถตั้งการชดเชยแสงได้โดยใช้แป้นหมุนด้านข้าง
ค่าความไวแสง (ISO)สามารถตั้งค่าความไวแสง (ISO) ด้วยแป้นหมุนด้านข้างเมื่อโหมดถ่ายภาพคือ , , , หรือถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง (ยกเว้นเมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ไว้ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์])
  • หมุนแป้นหมุนด้านข้างในโหมดถ่ายภาพ หมุนปุ่มเลือกคำสั่งหรือแป้นหมุนด้านข้างเพื่อเลือกการตั้งค่าในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม หรือ เพื่อปรับใช้
ไวต์บาลานซ์สามารถตั้งค่าไวต์บาลานซ์ด้วยแป้นหมุนด้านข้างเมื่อโหมดถ่ายภาพคือ , , , หรือถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง
  • หมุนแป้นหมุนด้านข้างในโหมดถ่ายภาพ หมุนปุ่มเลือกคำสั่งหรือแป้นหมุนด้านข้างเพื่อเลือกการตั้งค่าในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม หรือ เพื่อปรับใช้
ความไวชัตเตอร์สามารถเลือกความไวชัตเตอร์ได้โดยหมุนแป้นหมุนด้านข้างเมื่อโหมดถ่ายภาพคือ , หรือถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง
รูรับแสงสามารถเลือกรูรับแสงได้โดยหมุนแป้นหมุนด้านข้างเมื่อโหมดถ่ายภาพคือ , หรือถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง
ไม่มีปิดการทำงานของแป้นหมุนด้านข้างเมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (โฟกัสอัตโนมัติ)