ปุ่มล็อค AE/AF

ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่จะใช้งานเมื่อกดปุ่ม (AE-L/AF-L) ขณะถ่ายภาพ

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ปุ่มล็อค AE/AF
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ล็อค AE/AF
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและค่าแสง ขณะบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะยังคงล็อคโฟกัสและค่าแสงไว้หลังจากที่คุณกดปุ่ม หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่มอีกครั้ง
ล็อค AE เท่านั้นกดปุ่ม ค้างไว้เพื่อล็อคค่าแสง ขณะบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะยังคงล็อคค่าแสงไว้หลังจากที่คุณกดปุ่ม หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่มอีกครั้ง
ล็อค AE (ค้าง)กดปุ่ม เพื่อล็อคค่าแสง หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่มอีกครั้ง
ล็อค AF เท่านั้นกดปุ่ม ค้างไว้เพื่อล็อคโฟกัส ขณะบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะยังคงล็อคโฟกัสไว้หลังจากที่คุณกดปุ่ม หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่มอีกครั้ง