ตั้งค่าเสียง

ตั้งค่าเสียงการทำงาน

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ตั้งค่าเสียง
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เสียงปุ่มเมื่อเลือก [เปิด] (ค่าตั้งจากโรงงาน) กล้องจะส่งเสียงบิ๊ปหนึ่งครั้งเมื่อทำงาน สองครั้งเมื่อสามารถโฟกัสวัตถุได้ และสามครั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
  • เสียงจะถูกปิดใช้งานเมื่อใช้โหมดชมนกหรือโหมดสำเร็จรูป [สัตว์เลี้ยง]
เสียงชัตเตอร์เมื่อเลือก [เปิด] (ค่าตั้งจากโรงงาน) เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร์
  • เสียงชัตเตอร์จะไม่ดังขึ้นเมื่อใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (ยกเว้น [ถ่ายภาพต่อเนื่อง H] และ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง L]) เมื่อใช้การถ่ายคร่อมค่าแสง เมื่อบันทึกภาพยนตร์ เมื่อใช้โหมดชมนก หรือเมื่อใช้โหมดสำเร็จรูป [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย] หรือ [สัตว์เลี้ยง]