ปิดกล้องอัตโนมัติ

กำหนดระยะเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ปิดกล้องอัตโนมัติ
  5. ปุ่ม

การตั้งค่าฟังก์ชั่นปิดกล้องอัตโนมัติ

ระยะเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมถูกกำหนดไว้แล้วในกรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อเมนูปรากฏขึ้นมา: 3 นาที (เมื่อตั้งค่าปิดกล้องอัตโนมัติเป็น [30 วินาที] หรือ [1 นาที])
  • เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC: 30 นาที