รีเซ็ตลำดับไฟล์

รีเซ็ตลำดับไฟล์

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. รีเซ็ตลำดับไฟล์
 5. ปุ่ม

หมายเหตุเกี่ยวกับ [รีเซ็ตลำดับไฟล์]

ไม่สามารถนำ [รีเซ็ตลำดับไฟล์] มาใช้ได้เมื่อมีหมายเลขโฟลเดอร์ถึง 999 แล้วและมีภาพอยู่ในโฟลเดอร์ เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือใช้ [ฟอร์แมตการ์ด] ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

โฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บไฟล์

ภาพนิ่งและภาพยนตร์ที่ถ่ายหรือบันทึกด้วยกล้องนี้จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ของการ์ดหน่วยความจำ

 • หมายเลขต่อเนื่องจะถูกเพิ่มลงในชื่อโฟลเดอร์ตามลำดับจากน้อยไปหามาก โดยเริ่มจาก “100” ถึง “999” (ชื่อโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏบนกล้อง)
 • โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อไฟล์ในโฟลเดอร์มีจำนวนมากถึง 999 ไฟล์
  • เมื่อไฟล์ในโฟลเดอร์มีหมายเลข “9999
  • เมื่อดำเนินการ [รีเซ็ตลำดับไฟล์]
 • จะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา และภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นั้นโดยมีหมายเลขไฟล์เริ่มจาก “0001”