จับจุดเด่น

เมื่อใช้แมนวลโฟกัส การโฟกัสจะมีไฮไลท์ช่วยให้พื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัสเป็นสีขาวบนภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. จับจุดเด่น
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เปิดใช้งานจับจุดเด่น
ปิดปิดใช้งานจับจุดเด่น

หมายเหตุเกี่ยวกับจับจุดเด่น

หลังจากเปิดใช้งานกล้องหรือหลังจากสลับจากโหมดแสดงภาพเป็นโหมดถ่ายภาพ หน้าจับจุดเด่นจะปิดใช้งาน
หมุนแป้นหมุนด้านข้างหรือกดปุ่มเลือกคำสั่ง
การใช้แมนวลโฟกัส
จับจุดเด่น