สีผิวหน้านุ่มนวล

ปรับสีผิวให้นุ่มนวลขึ้น

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. เลือกภาพ
 3. ปุ่ม
 4. สีผิวหน้านุ่มนวล
 5. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟ็กต์ที่ต้องการและกดปุ่ม
  • หากต้องการออกโดยไม่บันทึกภาพ ให้กด
 2. ดูตัวอย่างผลลัพธ์และกดปุ่ม
  • หน้าที่แก้ไขจะได้รับการซูมเข้า
  • เมื่อมีการแก้ไขมากกว่าหนึ่งใบหน้า ให้กด เพื่อเปลี่ยนใบหน้าที่แสดง
  • หากต้องการเปลี่ยนระดับเอ็ฟเฟ็กต์ ให้กดปุ่ม และกลับไปยังขั้นตอน 1

หมายเหตุเกี่ยวกับ [สีผิวหน้านุ่มนวล]

 • สามารถปรับปรุงโทนสีผิวได้สูงสุด 12 ใบหน้า เริ่มจากหน้าที่ใกล้ส่วนกลางของกรอบภาพมากที่สุดและเลื่อนไปด้านนอก
 • กล้องอาจไม่สามารถตรวจหาใบหน้าได้อย่างถูกต้อง หรือฟังก์ชั่นสีผิวหน้านุ่มนวลอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ใบหน้านั้นๆ หันไปมอง หรือความสว่างของใบหน้า
 • หากตรวจไม่พบใบหน้า คำเตือนจะปรากฏขึ้นและหน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปยังเมนูแสดงภาพ