ภาพขนาดเล็ก

สร้างสำเนาภาพขนาดเล็ก

 1. โหมดแสดงภาพ
 2. เลือกภาพ
 3. ปุ่ม
 4. ภาพขนาดเล็ก
 5. ปุ่ม
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกขนาดสำเนาภาพที่ต้องการและกดปุ่ม
  • เมื่อสัดส่วนภาพเท่ากับ 16:9 ขนาดภาพจะคงที่ที่ 640 × 360 กดปุ่ม เพื่อไปยังขั้นตอน 2
 2. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม
  • สำเนาภาพที่แก้ไขจะถูกสร้างขึ้น (อัตราการบีบอัดภาพโดยประมาณ 1:8)

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ภาพขนาดเล็ก]

เมื่ออัตราส่วนภาพเป็น 3:2 หรือ 1:1 จะไม่สามารถแก้ไขภาพได้