ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์

เลือกว่าจะยกเลิกการตั้งค่าตั้งเวลาถ่ายหลังจากถ่ายภาพด้วยการตั้งเวลาถ่ายหรือไม่

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ตั้งเวลาถ่าย:หลังลั่นชัตเตอร์
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ออกจากโหมดตั้งเวลาถ่าย
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
การตั้งเวลาถ่ายจะถูกยกเลิกหลังจากถ่ายภาพ
  • หลังจากถ่ายภาพด้วยการตั้งเวลาถ่ายในโหมดพระจันทร์ การตั้งค่าการตั้งเวลาถ่ายจะเป็น [ 3s] (3 วินาที) ปิดการตั้งเวลาถ่ายด้วยตนเองโดยเปลี่ยนการตั้งค่าการตั้งเวลาถ่ายเป็น
  • [ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ] และ [ตั้งถ่ายสไมล์] จะไม่ถูกยกเลิก
อยู่ในโหมดตั้งเวลาถ่ายต่อการถ่ายภาพด้วยการตั้งเวลาถ่ายยังดำเนินต่อไปหลังจากถ่ายภาพ
  • เมื่อปิดการทำงานกล้อง การตั้งเวลาถ่ายจะถูกยกเลิก