NR เปิดหน้ากล้องนาน

ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสว่างหรือฝ้า) ในภาพที่ถ่ายด้วยความไวชัตเตอร์ต่ำ

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  2. ปุ่ม
  3. NR เปิดหน้ากล้องนาน
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
อัตโนมัติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ลดสัญญาณรบกวนหากความไวชัตเตอร์คือ 1/4 ของวินาทีหรือต่ำกว่า
ปิด
ไม่ได้ลดสัญญาณรบกวน