การดูภาพในทีวี

สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อแสดงภาพและภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องบนทีวี

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี

 • แน่ใจว่าแบตเตอรี่ในกล้องถูกชาร์จอย่างเพียงพอ หากใช้อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C (มีแยกจำหน่ายต่างหากทั้งสองรายการ) กล้องนี้จะสามารถรับการจ่ายไฟจากช่องเสียบปลั๊กไฟได้ อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC อื่นๆ นอกจากอะแดปเตอร์ AC EH-5d ไม่ว่าในกรณีใดๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือทำให้กล้องเสียหายได้
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและการทำงานในภายหลัง โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มากับทีวีนอกเหนือไปจากเอกสารนี้
 1. ปิดกล้อง
 2. ใช้สาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไปเชื่อมต่อช่องต่อ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D) เข้ากับช่องอินพุต HDMI ของทีวี
  • ตรวจเช็ครูปร่างและทิศทางของปลั๊กและห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
 3. ตั้งช่องขาเข้าของทีวีเป็นช่องรับสัญญาณภายนอก
  • โปรดดูรายละเอียดต่างๆ จากเอกสารที่ให้มากับทีวี
 4. กดปุ่ม (แสดงภาพ) ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานกล้อง
  • ภาพจะปรากฏขึ้นบนทีวี
  • หน้าจอของกล้องจะไม่เปิดการทำงาน
  • เมื่อคุณเปิดกล้องโดยใช้สวิทช์เปิดปิดการทำงาน หน้าจอถ่ายภาพจะปรากฏขึ้นบนทีวี แสดงภาพและภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้บนทีวีโดยกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่โหมดแสดงภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสาย HDMI

เมื่อใช้สาย USB กล้องจะไม่สามารถส่งสัญญาณ HDMI ไปยังทีวีได้

การเล่นภาพยนตร์ 4K

เล่นภาพยนตร์ที่บันทึกด้วย [2160/30p] (4K UHD) หรือ [2160/25p] (4K UHD) ในระดับคุณภาพ 4K UHD โดยใช้สายทีวีและสาย HDMI ที่รองรับ 4K นอกจากนี้ให้เลือกเมนูตั้งค่า [HDMI] [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] [ปิด]

 • เมื่อเล่นภาพยนตร์ 4K บนทีวีบางเครื่อง ภาพอาจไม่ปรากฏขึ้นใน 2-3 วินาทีแรกของการเล่น เนื่องจากทีวีต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับภาพจากกล้อง