การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกล้องโดยใช้สาย USB ที่ให้มา คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nikon NX Studio ในการคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อดูและแก้ไขได้

การติดตั้ง NX Studio
การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ NX Studio

การติดตั้ง NX Studio

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อทำการติดตั้ง NX Studio เยี่ยมชมเว็บไซต์ Nikon สำหรับข้อกำหนดของระบบและข้อมูลอื่นๆ

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ NX Studio

ดูวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์
  • หลังจากปิดกล้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดหน่วยความจำแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาตามภาพ
 2. เปิดกล้อง
  • ส่วนเสริม Nikon Transfer 2 ของ NX Studio จะเริ่มทำงาน ซอฟต์แวร์โอนย้ายรูปภาพ Nikon Transfer 2 จะติดตั้งพร้อมกับ NX Studio
  • ถ้ามีข้อความแสดงขึ้นเพื่อให้คุณเลือกโปรแกรม ให้เลือก Nikon Transfer 2
  • ถ้า Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มทำงานอัตโนมัติ ให้เปิดใช้ NX Studio และคลิกที่ไอคอน “นำเข้า”
 3. คลิก [Start Transfer (เริ่มโอนย้าย)]
  • ภาพบนการ์ดหน่วยความจำจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์
 4. ปิดกล้อง
  • ถอดสาย USB เมื่อการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์

Windows 10 และ Windows 8.1

Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดงข้อความแจ้ง AutoPlay เมื่อเชื่อมต่อกล้อง

คลิกที่ข้อความและคลิก [Nikon Transfer 2] เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

macOS

ถ้า Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มทำงานอัตโนมัติ ตรวจยืนยันให้แน่ใจว่ากล้องเชื่อมต่ออยู่และจากนั้นเปิดใช้ Image Capture (ดึงภาพ) (โปรแกรมที่มาพร้อมกับ macOS) และเลือก Nikon Transfer 2 ให้เป็นโปรแกรมที่เปิดขึ้นเมื่อตรวจจับกล้องได้

การโอนย้ายวิดีโอ

อย่าพยายามถ่ายโอนวิดีโอจากการ์ดหน่วยความจำในขณะที่ใส่ในกล้องของยี่ห้อหรือรุ่นอื่น การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้วิดีโอถูกลบโดยไม่ถูกโอนย้าย

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

 • อย่าปิดกล้องหรือถอดสาย USB ขณะที่กำลังโอนย้าย
 • อย่าใช้แรงหรือพยายามเสียบขั้วต่อในลักษณะทำมุม โปรดแน่ใจว่าขั้วต่อตั้งตรงขณะถอดสาย
 • ปิดกล้องทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสาย
 • ถอดอุปกรณ์ที่ใช้ USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟจาก USB อื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมกันอาจเป็นเหตุให้กล้องทำงานผิดปกติหรือคอมพิวเตอร์จ่ายไฟให้มากเกินไป ทำให้กล้องหรือการ์ดหน่วยความจำชำรุดเสียหายได้
 • แน่ใจว่าแบตเตอรี่ในกล้องถูกชาร์จอย่างเพียงพอ หากใช้อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C (มีแยกจำหน่ายต่างหากทั้งสองรายการ) กล้องนี้จะสามารถรับการจ่ายไฟจากช่องเสียบปลั๊กไฟได้ อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC อื่นๆ นอกจากอะแดปเตอร์ EH-5d ไม่ว่าในกรณีใดๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือทำให้กล้องเสียหายได้

USB Hubs

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง อย่าเชื่อมต่อสายผ่าน USB hub หรือแป้นพิมพ์ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ USB port ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

การใช้ตัวอ่านการ์ด

สามารถคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ในตัวอ่านการ์ดยี่ห้ออื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรเช็คว่าการ์ดสามารถใช้งานร่วมกับตัวอ่านการ์ดได้หรือไม่