รีโมตคอนโทรล ML-L7

สามารถจับคู่ (การจับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรล) รีโมตคอนโทรล ML-L7 ซึ่งมีแยกจำหน่ายต่างหากกับกล้อง และใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมกล้องได้ การทำงานที่อธิบายไว้ใน “ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นของรีโมตคอนโทรล (สำหรับ COOLPIX P950)” สามารถดำเนินการได้เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI

ไม่สามารถใช้รีโมตคอนโทรลได้เมื่อกล้องกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI เชื่อมต่อกันอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI


ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นของรีโมตคอนโทรล (สำหรับ COOLPIX P950)

ส่วนประกอบฟังก์ชั่น
1ปุ่ม –/ปุ่ม +ซูมออกเมื่อกดปุ่ม – และซูมเข้าเมื่อกดปุ่ม + ขณะที่หน้าจอถ่ายภาพปรากฏขึ้น
2ปุ่มบันทึกภาพยนตร์เริ่มต้นบันทึกภาพยนตร์เมื่อกดปุ่มนี้ และหยุดการบันทึกภาพยนตร์เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง
3ปุ่มเปิด/ปิดกดปุ่มนี้เพื่อเปิดรีโมตคอนโทรลและค้นหากล้องที่จับคู่ไว้แล้ว กดปุ่มค้างไว้ (อย่างน้อย 3 วินาที) เพื่อค้นหากล้องที่จะจับคู่ใหม่ หากต้องการปิดรีโมตคอนโทรล ให้กดปุ่มอีกครั้ง
4ไฟแสดงสถานะระบุสถานะของรีโมตคอนโทรลหรือสถานะการถ่ายภาพตามสีและลักษณะของไฟ
ไฟแสดงสถานะบนรีโมตคอนโทรล (สำหรับ COOLPIX P950)
5ปุ่มกดชัตเตอร์ทำงานคล้ายกับปุ่มกดชัตเตอร์บนกล้อง
 • ไม่สามารถกดปุ่มลงครึ่งหนึ่งหรือกดค้างไว้ได้
 • เมื่อใช้การตั้งเวลาถ่าย คุณสามารถกดปุ่มนี้ในระหว่างการนับถอยหลังได้เพื่อยกเลิกการถ่ายภาพ

ส่วนประกอบฟังก์ชั่น
6ปุ่มเลือกคำสั่ง
7 ปุ่ม (ตกลงเลือก)ใช้งานรายการที่เลือก
เมื่อต้องการปรับแบบแมนวลโฟกัส ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการโฟกัส
8ปุ่ม 1 (ฟังก์ชั่น 1)/2 (ฟังก์ชั่น 2)
 • หากกดปุ่ม 1 หรือ 2 ในโหมด , , , หรือ จะสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเมนูก่อนบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)

ไฟแสดงสถานะบนรีโมตคอนโทรล (สำหรับ COOLPIX P950)

สีสถานะคำอธิบาย
สีเขียวกะพริบทุกหนึ่งวินาทีโดยประมาณรีโมตคอนโทรลกำลังค้นหากล้องที่จับคู่ไว้แล้ว
สีเขียวกะพริบอย่างรวดเร็ว (ทุก 0.5 วินาทีโดยประมาณ)กำลังดำเนินการจับคู่
สีเขียวกะพริบทุก 3 วินาทีโดยประมาณมีการเชื่อมต่อกันระหว่างรีโมตคอนโทรลกับกล้อง
สีส้มกะพริบหนึ่งครั้งการถ่ายภาพนิ่งเริ่มขึ้น
สีส้มกะพริบสองครั้งจบการถ่ายภาพนิ่ง (เช่น ถ่ายด้วยการตั้งค่า Time)
สีแดงกะพริบหนึ่งครั้งการบันทึกภาพยนตร์เริ่มขึ้น
สีแดงกะพริบสองครั้งการบันทึกภาพยนตร์สิ้นสุดลง

การจับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรล

ก่อนใช้งานรีโมตคอนโทรลเป็นครั้งแรก จะต้องจับคู่รีโมตคอนโทรลกับกล้องเสียก่อน

 1. กดปุ่ม บนกล้อง
 2. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ใช้ เพื่อเลือก (เมนูเครือข่าย) และกดปุ่ม
 3. เลือก [เลือกการเชื่อมต่อ] และกดปุ่ม
 4. เลือก [รีโมทคอนโทรล] และกดปุ่ม
 5. เลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมท] และกดปุ่ม
  • การจับคู่จะเปิดใช้งานและกล้องจะรอการเชื่อมต่อ
  • หากไม่สามารถเลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมท] ได้ ให้ตั้งค่าต่อไปนี้ในเมนูเครือข่าย
   • [โหมดเครื่องบิน]: [ปิด]
   • [บลูทูธ] [การเชื่อมต่อเครือข่าย] [เปิดใช้]
 6. กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมตคอนโทรลค้างไว้ (อย่างน้อย 3 วินาที)
  • การจับคู่จะเริ่มขึ้นสำหรับกล้องและรีโมตคอนโทรล ระหว่างดำเนินการ ไฟแสดงสถานะบนรีโมตคอนโทรลจะกะพริบทุก 0.5 วินาทีโดยประมาณ
  • เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ กล้องและรีโมตคอนโทรลจะทำการเชื่อมต่อกัน เมื่อคุณเข้าสู่โหมดถ่ายภาพ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอถ่ายภาพ
  • หากข้อความแสดงการจับคู่ล้มเหลวปรากฏขึ้น ให้ทำขั้นตอนนี้อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 5

การสลับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์สมาร์ท