ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หากกล้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้ตรวจสอบดังนี้ก่อนจะติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

พลังงานไฟฟ้า, การแสดงผล และการตั้งค่า
การถ่ายภาพ
การแสดงภาพ, การแก้ไขภาพ
ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์สมาร์ท, แอปพลิเคชั่น SnapBridge, รีโมตคอนโทรล ML-L7

พลังงานไฟฟ้า, การแสดงผล และการตั้งค่า

กล้องเปิดทำงานแต่ไม่ตอบสนอง
กล้องไม่สามารถเปิดทำงานได้
กล้องปิดการทำงานโดยไม่มีคำเตือน
หน้าจอหรือช่องมองภาพว่างเปล่า
กล้องเริ่มมีอุณหภูมิสูง
ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในกล้องได้
ดูหน้าจอได้ไม่ชัดเจน
ดูช่องมองภาพได้ไม่ชัดเจน
กะพริบบนหน้าจอ
วันที่และเวลาที่บันทึกไม่ถูกต้อง
ไม่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพในหน้าจอ
[ประทับวันที่] ไม่สามารถใช้ได้
ไม่มีการประทับวันที่บนภาพแม้ในขณะเปิดใช้งาน [ประทับวันที่]
หน้าจอสำหรับตั้งค่าโซนเวลาและวันที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานกล้อง
มีการรีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง

ไม่สามารถ [รีเซ็ตลำดับไฟล์] ได้
มีเสียงจากกล้อง
ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL20 ได้

กล้องเปิดทำงานแต่ไม่ตอบสนอง

กล้องไม่สามารถเปิดทำงานได้

แบตเตอรี่หมด
การชาร์จแบตเตอรี่, แบตเตอรี่

กล้องปิดการทำงานโดยไม่มีคำเตือน

หน้าจอหรือช่องมองภาพว่างเปล่า

กล้องเริ่มมีอุณหภูมิสูง

กล้องอาจมีอุณหภูมิสูงเมื่อใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ใช้บันทึกภาพยนตร์หรือเมื่อใช้ในสภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของกล้อง

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในกล้องได้

ดูหน้าจอได้ไม่ชัดเจน

ดูช่องมองภาพได้ไม่ชัดเจน

กะพริบบนหน้าจอ

วันที่และเวลาที่บันทึกไม่ถูกต้อง

ตั้งวันที่และเวลาในเมนูตั้งค่า [โซนเวลาและวันที่] นาฬิกาในกล้องไม่ตรงกับนาฬิกาทั่วไป เทียบเวลาจากนาฬิกาในกล้องกับเครื่องบอกเวลาที่ถูกต้องแม่นยำเป็นระยะๆ และตั้งค่าใหม่ตามต้องการ

ไม่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพในหน้าจอ

ข้อมูลการถ่ายภาพและข้อมูลภาพถ่ายอาจจะซ่อนไว้ กดปุ่ม จนกว่าข้อมูลจะแสดงขึ้น
การสลับข้อมูลที่แสดงในหน้าจอ (ปุ่ม )

[ประทับวันที่] ไม่สามารถใช้ได้

ยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาในกล้อง ตั้งวันที่และเวลาในเมนูตั้งค่า [โซนเวลาและวันที่]

ไม่มีการประทับวันที่บนภาพแม้ในขณะเปิดใช้งาน [ประทับวันที่]

หน้าจอสำหรับตั้งค่าโซนเวลาและวันที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานกล้อง
มีการรีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง

แบตเตอรี่นาฬิกาหมด ค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน กำหนดการตั้งค่ากล้องอีกครั้ง
แบตเตอรี่นาฬิกาภายในจ่ายพลังงานให้กับนาฬิกาในกล้องและคงไว้ซึ่งการตั้งค่าบางอย่าง ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่นาฬิกาใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง เมื่อคุณใส่แบตเตอรี่ลงในกล้องหรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เข้ากับกล้องและแบตเตอรี่นาฬิกาจะทำงานหลายวันแม้ว่าหลังจากแบตเตอรี่กล้องจะถูกถอดออก

ไม่สามารถ [รีเซ็ตลำดับไฟล์] ได้

มีเสียงจากกล้อง

เมื่อตั้งค่า [โหมดออโต้โฟกัส] เป็น [AF ตลอดเวลา] หรือขณะที่อยู่ในโหมดถ่ายภาพบางโหมด คุณอาจได้ยินเสียงกล้องจับโฟกัส
โหมดออโต้โฟกัส (ภาพนิ่ง), โหมดออโต้โฟกัส (ภาพยนตร์)

ไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL20 ได้

คุณไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL20 ได้ ใช้ EN-EL20a

การถ่ายภาพ

ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
ไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกภาพยนตร์
กล้องไม่สามารถโฟกัสได้
มีแถบสีปรากฏบนหน้าจอขณะถ่ายภาพ
ภาพไม่ชัด
มีจุดสว่างปรากฏในภาพเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช
แฟลชไม่ทำงาน
ใช้การซูมแบบดิจิตอลไม่ได้
[ขนาดภาพ] ไม่สามารถใช้ได้
ไม่มีเสียงเมื่อลั่นชัตเตอร์
ไฟช่วยหา AF ไม่สว่าง
ภาพปรากฏแสงฟุ้ง
โทนสีไม่เป็นธรรมชาติ
จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน (“สัญญาณรบกวน”) กระจายไปทั่วภาพ
จุดสว่างจ้าปรากฏในภาพ
ภาพมืดเกินไป (เปิดรับแสงน้อยเกินไป)
ภาพสว่างเกินไป (เปิดรับแสงมากเกินไป)
โทนสีผิวไม่นุ่มนวลขึ้น
ใช้เวลานานในการบันทึกภาพ
มีวงแหวนหรือแถบสีรุ้งปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือบนภาพ
ไม่สามารถเลือกรายการเมนูได้ (ปรากฏเป็นสีเทา)
คุณลักษณะที่ตั้งไว้ไม่ทำงาน

ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

ถอดสาย USB

ไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกภาพยนตร์

กล้องไม่สามารถโฟกัสได้

มีแถบสีปรากฏบนหน้าจอขณะถ่ายภาพ

แถบสีอาจปรากฏขึ้นได้เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีรูปแบบซ้ำๆ (เช่น ม่านบังตาหน้าต่าง) ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของกล้อง
แถบสีจะไม่ปรากฏในภาพที่ถ่ายหรือภาพยนตร์ที่บันทึก อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [HS 480/4×] อาจมองเห็นแถบสีได้ในภาพที่ถ่ายและภาพยนตร์ที่บันทึก

ภาพไม่ชัด

มีจุดสว่างปรากฏในภาพเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช

แสงแฟลชสะท้อนกับฝุ่นละอองในอากาศ ปิดแฟลชในตัวกล้อง
การใช้แฟลชในตัวกล้อง

แฟลชไม่ทำงาน

ใช้การซูมแบบดิจิตอลไม่ได้

[ขนาดภาพ] ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มีเสียงเมื่อลั่นชัตเตอร์

ไฟช่วยหา AF ไม่สว่าง

เลือกเมนูตั้งค่า [ไฟช่วย AF] [ปิด] ไฟช่วยหา AF อาจไม่สว่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพื้นที่โฟกัสหรือโหมดสำเร็จรูปปัจจุบันแม้จะเลือก [อัตโนมัติ] ไว้

ภาพปรากฏแสงฟุ้ง

เลนส์สกปรก ให้ทำความสะอาดเลนส์
การทำความสะอาดและจัดเก็บ

โทนสีไม่เป็นธรรมชาติ

ไม่ได้ปรับไวต์บาลานซ์หรือเฉดสีอย่างเหมาะสม
ภาพอาหาร, ไวต์บาลานซ์

จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน (“สัญญาณรบกวน”) กระจายไปทั่วภาพ

วัตถุตัวแบบมืด และความไวชัตเตอร์ต่ำเกินไป หรือค่าความไวแสง (ISO) สูงเกินไป สามารถลดสัญญาณรบกวนได้โดย:

จุดสว่างจ้าปรากฏในภาพ

เมื่อถ่ายภาพด้วยความไวชัตเตอร์ต่ำในโหมดการถ่ายภาพซ้อน อาจมีสัญญาณรบกวน (จุดสว่างจ้า) ปรากฏในภาพที่บันทึก

ภาพมืดเกินไป (เปิดรับแสงน้อยเกินไป)

ภาพสว่างเกินไป (เปิดรับแสงมากเกินไป)

ปรับการชดเชยแสง
ชดเชยแสง

โทนสีผิวไม่นุ่มนวลขึ้น

ใช้เวลานานในการบันทึกภาพ

การบันทึกภาพในสถานการณ์ดังต่อไปนี้อาจใช้เวลานานมากขึ้น:

มีวงแหวนหรือแถบสีรุ้งปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือบนภาพ

เมื่อถ่ายภาพย้อนแสงหรือมีแสงจ้า (เช่น แสงแดด) อยู่ในกรอบภาพ อาจมีวงแหวนหรือแถบสีรุ้ง (แสงโกสต์) ปรากฏขึ้น เปลี่ยนตำแหน่งของแสงหรือจัดกรอบภาพเพื่อไม่ให้แสงเข้ามาในกรอบภาพ และลองอีกครั้ง

ไม่สามารถเลือกรายการเมนูได้ (ปรากฏเป็นสีเทา)
คุณลักษณะที่ตั้งไว้ไม่ทำงาน

การแสดงภาพ, การแก้ไขภาพ

แสดงภาพไฟล์ไม่ได้
ไม่สามารถซูมภาพ
ไม่สามารถแก้ไขภาพได้
ไม่สามารถหมุนภาพ

แสดงภาพไฟล์ไม่ได้

ไม่สามารถซูมภาพ

ไม่สามารถแก้ไขภาพได้

ไม่สามารถหมุนภาพ

กล้องนี้ไม่สามารถหมุนภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นได้

ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

ภาพไม่ปรากฏขึ้นบนทีวี
Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มทำงานเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์
ภาพที่บันทึกไว้ในกล้องไม่แสดงบนอุปกรณ์สมาร์ทหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ภาพไม่ปรากฏขึ้นบนทีวี

Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มทำงานเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

ภาพที่บันทึกไว้ในกล้องไม่แสดงบนอุปกรณ์สมาร์ทหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่

หากภาพที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำภายในกล้องมีจำนวนเกิน 10,000 ภาพ ภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นอาจไม่แสดงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

กล้องนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ภาพนิ่ง

อุปกรณ์สมาร์ท, แอปพลิเคชั่น SnapBridge, รีโมตคอนโทรล ML-L7

ไม่สามารถเลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท] ได้
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโดยใช้ [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท]

อุปกรณ์สมาร์ทที่จับคู่ไว้ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยอัตโนมัติ
ไม่สามารถอัพโหลดภาพไปยังอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อไว้ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge
ไม่สามารถดาวน์โหลดภาพนิ่งขนาดต้นฉบับบนอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge ได้
ไม่สามารถถ่ายภาพระยะไกลจากอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อไว้ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge
คุณภาพการสื่อสารไม่ดีหรือความเร็วในการอัพโหลดต่ำมากเมื่อใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge
ภาพที่บันทึกไว้ในกล้องไม่แสดงบนอุปกรณ์สมาร์ทหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่สามารถเลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมท] ได้
ไม่สามารถใช้ [การเชื่อมต่อกับรีโมท] เพื่อจับคู่กับรีโมตคอนโทรล ML-L7 ได้

กล้องไม่ตอบสนองเมื่อใช้งานรีโมตคอนโทรล ML-L7

ไม่สามารถเลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท] ได้
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโดยใช้ [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท]

อุปกรณ์สมาร์ทที่จับคู่ไว้ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยอัตโนมัติ

ไม่สามารถอัพโหลดภาพไปยังอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อไว้ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge

ไม่สามารถดาวน์โหลดภาพนิ่งขนาดต้นฉบับบนอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge ได้

สำหรับ [ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติ] และ [ใส่เครื่องหมายอัพโหลด] ในกล้อง ภาพนิ่งจะอัพโหลดที่ขนาดภาพสูงสุด 2 เมกะพิกเซล หากต้องการอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ ให้ใช้ [Download pictures (ดาวน์โหลดภาพ)] ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge

ไม่สามารถถ่ายภาพระยะไกลจากอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อไว้ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge

คุณภาพการสื่อสารไม่ดีหรือความเร็วในการอัพโหลดต่ำมากเมื่อใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแอปพลิเคชั่น SnapBridge

บนตัวกล้อง ให้ลองเปลี่ยนแชนเนลใน [เมนูเครือข่าย] [Wi-Fi] [ชนิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi]

ภาพที่บันทึกไว้ในกล้องไม่แสดงบนอุปกรณ์สมาร์ทหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่

หากภาพที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำภายในกล้องมีจำนวนเกิน 10,000 ภาพ ภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นอาจไม่แสดงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ไม่สามารถเลือก [การเชื่อมต่อกับรีโมท] ได้
ไม่สามารถใช้ [การเชื่อมต่อกับรีโมท] เพื่อจับคู่กับรีโมตคอนโทรล ML-L7 ได้

กล้องไม่ตอบสนองเมื่อใช้งานรีโมตคอนโทรล ML-L7