ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตรวจสอบดังนี้หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่อุณหภูมิสูงขึ้น กล้องจะปิดการใช้งาน
ปิดเพื่อป้องกันความร้อนสูง

การ์ดถูกป้องกัน การบันทึก
การ์ดนี้ไม่สามารถใช้ได้
การ์ดนี้ไม่สามารถอ่านได้

การ์ดไม่ได้ฟอร์แมต ฟอร์แมตการ์ด?
หน่วยความจำเต็ม
ไม่สามารถ บันทึกภาพได้
ไม่สามารถแก้ไขภาพได้
ไม่สามารถบันทึก ภาพยนตร์ได้
รีเซ็ตลำดับไฟล์ไม่ได้
ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น MF
หน่วยความจำไม่มีภาพ
ไฟล์ไม่มีข้อมูลภาพ
ภาพทั้งหมดถูกซ่อนไว้
ภาพนี้ไม่สามารถ ลบทิ้งได้
เปิดแฟลช
ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่
การตั้งค่าแฟลชเสริมภายนอกผิดพลาด
ระบบขัดข้อง
เปิดใช้การส่งสัญญาณ HDMI แบบ ไม่บีบอัดแล้ว เลือกโหมด "ถ่ายภาพยนตร์ แบบปรับเอง"

แบตเตอรี่อุณหภูมิสูงขึ้น กล้องจะปิดการใช้งาน
ปิดเพื่อป้องกันความร้อนสูง

กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้รอจนกว่าอุณหภูมิกล้องหรือแบตเตอรี่จะเย็นลงก่อนใช้งานอีกครั้ง

การ์ดถูกป้องกัน การบันทึก

สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับถูกล็อค ให้ปลดล็อค
การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดนี้ไม่สามารถใช้ได้
การ์ดนี้ไม่สามารถอ่านได้

เกิดข้อผิดพลาดขณะเข้าถึงข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดไม่ได้ฟอร์แมต ฟอร์แมตการ์ด?

ไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำเพื่อใช้ในกล้อง
การฟอร์แมตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจำ หากคุณต้องการเก็บสำเนาของภาพใดๆ คุณต้องเลือก [ไม่] และบันทึกสำเนาภาพลงในคอมพิวเตอร์หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นก่อนฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ เลือก [ใช่] และกดปุ่ม เพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำ

หน่วยความจำเต็ม

ลบภาพหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

ไม่สามารถ บันทึกภาพได้

ไม่สามารถแก้ไขภาพได้

ตรวจสอบว่าภาพนั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขภาพ, ไม่สามารถแก้ไขภาพได้

ไม่สามารถบันทึก ภาพยนตร์ได้

เกิดข้อผิดพลาดด้านเวลาขึ้นขณะบันทึกภาพยนตร์บนการ์ดหน่วยความจำ เลือกการ์ดหน่วยความจำซึ่งมีความเร็วในการเขียนบันทึกที่เร็วขึ้น
การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้, เวลาในการบันทึกภาพยนตร์สูงสุด

รีเซ็ตลำดับไฟล์ไม่ได้

ไม่สามารถรีเซ็ตหมายเลขไฟล์ได้เนื่องจากหมายเลขต่อเนื่องของโฟลเดอร์ถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว
เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือใช้ [ฟอร์แมตการ์ด] ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น MF

เมื่อตั้งค่า [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] เป็น [เปิด] และกล้องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ให้ตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น
ตัวกล้อง

หน่วยความจำไม่มีภาพ

ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพ

ไฟล์ไม่มีข้อมูลภาพ

ไฟล์ไม่ได้สร้างขึ้นหรือแก้ไขจากกล้องนี้ ดูไฟล์บนกล้องนี้ไม่ได้
ให้ดูไฟล์โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหรือแก้ไขไฟล์นี้

ภาพทั้งหมดถูกซ่อนไว้

ภาพนี้ไม่สามารถ ลบทิ้งได้

มีการป้องกันภาพ
ยกเลิกการป้องกัน
ป้องกัน

เปิดแฟลช

เมื่อถ่ายภาพในโหมดสำเร็จรูป [บุคคลตอนกลางคืน] หรือ [ภาพย้อนแสง] (โดยตั้งค่า [HDR] เป็น [ปิด]) ให้เปิดแฟลชในตัวกล้องก่อนจะถ่ายภาพ

ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการทำงานของเลนส์
ห้ามใช้แรงกับเลนส์
หากคุณปิดการทำงานของกล้อง แล้วเปิดการทำงานใหม่อีกครั้ง การทำงานของเลนส์จะกลับเป็นปกติ
กล้องเปิดทำงานแต่ไม่ตอบสนอง
หากข้อผิดพลาดไม่หายไปแม้จะปิดการทำงานของกล้องและเปิดการทำงานใหม่แล้ว ให้ติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

การตั้งค่าแฟลชเสริมภายนอกผิดพลาด

มีการตั้งค่าฟังก์ชั่นแฟลชเสริมภายนอก ที่ไม่สามารถใช้กับกล้องได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชเสริมภายนอก
แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)

ระบบขัดข้อง

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในวงจรไฟฟ้าภายในของกล้อง ปิดการทำงานของกล้อง ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่เข้าไปใหม่ แล้วเปิดการทำงานของกล้องอีกครั้ง
กล้องเปิดทำงานแต่ไม่ตอบสนอง
หากข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อกับร้านค้าของคุณหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เปิดใช้การส่งสัญญาณ HDMI แบบ ไม่บีบอัดแล้ว เลือกโหมด "ถ่ายภาพยนตร์ แบบปรับเอง"

เมื่อตั้งค่า [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] เป็น [เปิด] และกล้องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ให้หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง
ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง